Tillbaka

Avsutten träning

Redskap för avsutten träning

När du tränar avsuttet enligt RiB-metoden behövs ett antal redskap. I den här kursen visar Maria Terese hur de ska användas för att få optimalt resultat.

Läs mer

Avsutten träning i praktiken

I den här kursen visar Maria Terese hur det går till i praktiken att korrigera och träna bort de vanligaste problem med position och balans.

Läs mer

Avsutten träning - Övningar

Med analys och kontinuerlig träning kan ryttare förbättra balans, utveckla sin ridning, öka välmående och minskar risk för slitage och skador.

Läs mer

Hoppryttarspecial 1

Tillsammans med Norges bästa hoppryttare Therese S Henriksen visar och berättar Maria Therese om en hoppryttares specifika utmaningar och behov av avsutten träning.

Läs mer